Breg reke Savice je poraščen z vrbami in grmičevjem. Ko smo se oddaljevali od brega smo našli smreke, javor, veliki jesen, lesko, gaber, razne nizke rastline kot so ciklama, jetrnik, črni teloh, pa tudi razne grmičaste rastline kot npr. češmin. Našli smo orlovo praprot in sladko koreninico, ki smo jo tudi poskusili. Našli smo tudi rastline, ki obrodijo užitne sadeže, kot sta jagodnjak in borovnica.

sladka koreninica
jagodnjak
češmin

Breg jezera na začetku ni poraščen, z oddaljevanjem od obale smo opazili vrbe, razne rastline s plodovi, kot so volčja češnja, kovačnik, krhlika, glog, liguster. Našli smo mah lasasti kapičar in jetrenjak. Med drevesi so prevladovala mokovec, smreka, bukev in javor, v podrasti pa veliko jesenskega resja. Dlje kot smo bili od jezera, manj je bilo podrastja, na koncu je večinoma le bukov gozd, ki z veliko sence preprečuje rast podrastja.

krhlika