Opazovanje organizmov smo nadaljevali v koči. Organizme iz vsakega kozarca (Savica: 5 kozarcev, jezero: 6 kozarcev) smo z vodo iz odvzemnih točk prelili v banjice, da smo jih lažje videli in ulovili. Pod mikroskopom in električno lupo smo si jih podrobneje ogledali in s pomočjo določevalnih ključev prepoznali in določili njihovo vrsto. Pozorni smo bili na njihove prilagoditve na hitrost toka, poraščenost in sestavo tal. Naš cilj je bil med drugimi tudi določitev kakovostnega razreda vode, pri tem nam je pomagal ključ za ugotavljanje kakovosti tekoče vode. Organizme, na osnovi katerih določamo kvaliteto/onesnaženost vode, imenujemo bioindikatorji.