Izvedemo jo tako, da se od obale proti bregu ali pa v globino reke ali jezera oddaljujemo v ravni navidezni črti in popišemo organizme na različnih točkah te črte.

ISKANJE ORGANIZMOV V OKOLICI VODE

Z metodo transekta smo raziskali organizme v okolici reke Savice in okolici samega Bohinjskega jezera.

ISKANJE ORGANIZMOV V VODI

Z metodo transekta smo se podali tudi v vodo. Meritve smo izvajali v reki Savici in v Bohinjskem jezeru.

Reka Savica:

Na namišljeni črti preko reke smo si izbrali 5 odvzemnih točk, kjer smo z rokami premešali kamenje in sedimente na dnu reke in v mrežo ulovili organizme, ki so se nahajali na določeni odvzemni točki med in na sedimentu.

Odvzemne točke:  

  1. desni breg reke
  2. nekaj metrov od brega
  3. brzice
  4. sredina reke
  5. levi breg

Organizme iz vsake odvzemne točke smo shranili v ločene kozarce, da smo kasneje lahko opazovali njihove prilagoditve glede na poraščenost, strukturo tal in hitrost toka.

Bohinjsko jezero:

V jezeru smo si izbrali 3 lokacije odvzemnih mest v medsebojni oddaljenosti cca. 30 m. Na vsaki lokaciji smo vzorčili organizme v plitvini (do 30 cm globine) in v globlji vodi (nad 30 cm globine), kjer se nahajajo tudi drugačni sedimenti kot v plitvini. Organizme smo ulovili v mrežo na enak način kot v reki Savici in jih shranili v označene kozarce.