V jezeru smo si izbrali 3 lokacije odvzemnih mest v medsebojni oddaljenosti cca. 30 m. Na vsaki lokaciji smo vzorčili organizme v plitvini (do 30 cm globine) in v globlji vodi (nad 30 cm globine), kjer se nahajajo tudi drugačni sedimenti kot v plitvini. Organizme smo ulovili v mrežo na enak način kot v reki Savici in jih shranili v označene kozarce.