Na namišljeni črti preko reke smo si izbrali 5 odvzemnih točk, kjer smo z rokami premešali kamenje in sedimente na dnu reke in v mrežo ulovili organizme, ki so se nahajali na določeni odvzemni točki med in na sedimentu.

Odvzemne točke:  

  1. desni breg reke
  2. nekaj metrov od brega
  3. brzice
  4. sredina reke
  5. levi breg

Organizme iz vsake odvzemne točke smo shranili v ločene kozarce, da smo kasneje lahko opazovali njihove prilagoditve glede na poraščenost, strukturo tal in hitrost toka.