Kakovostni razred vode določimo glede na najdene organizme v opazovani vodi. Glede na veliko število različnih najdenih vrst ter najdene bioindikatorske organizme (vrbnica, enodnevnica, vrtinčar) v jezeru in v reki, smo lahko potrdili,  da je voda v obeh ekosistemih v prvem kakovostnem razredu. Lahko sklepamo da je voda čista, ker se jezero nahaja v osrčju Triglavskega narodnega parka; posledično je v okolici zelo malo oz. nič industrije, intenzivnega kmetijstva in drugega onesnaževanja okolja in vode.

Vsebnost amonijevih, nitratnih, nitritnih in fosfatnih ionov v vodi najdemo na spodnji povezavi:

http://bohinj19.naravoslovje.net/domov/kemija/kemijska-analiza-vode-v-reki-savici-savi-bohinjki-in-bohinjskem-jezeru/amonijevi-nitratni-nitritni-fosfatni-ioni/