Tudi v vodi pri manjših organizmih poteka prehranjevanje po prehranjevalni verigi.

  • Primarni proizvajalci oz. zelene rastline (mah in modrozelene bakterije)
  • Rastlinojede živali (polži)
  • Plenilci (ličinke mladoletnic, enodnevnic, kačjih pastirjev, hroščev)
  • Razkrojevalci (tubifeks)

Nad kompenzacijsko ravnino živijo vse vrste organizmov, ki so v medsebojnih prehranjevalnih spletih; globlje od kompenzacijske ravnine(link) so samo plenilci in razkrojevalci, zaradi odsotnosti svetlobe ni fotosintetskih organizmov.

Glede na naše merjene temperature jezera, lahko sklepamo, da je bilo jezero v času meritev na prehodu iz poletne plastovitosti in mirovanja v jesensko obdobje kroženja vode. V tem času imajo zelo pomembno vlogo v jezeru predvsem razkrojevalci, ki razkrajajo dvignjene odmrle organske delce. S tem je poskrbljeno ohranjanje čistosti vode in dna jezera.