Organizmi so različno prilagojeni glede na življenjsko okolje, npr. ali živijo v reki, ki ima hiter tok ali v jezeru kjer je tok zelo miren.

Organizmi v reki so bili različno prilagojeni:

  • nekateri so bili obteženi z kamenčki, listi, vejicami ( oblika tulca); največ smo jih našli v rečnih brzicah (posebno tiste obtežene s kamenčki, tiste z listi pa bolj ob robu reke). Na primer ličinka mladoletnice.
obtežitev z listi
obtežitev s kamenčki
  • Drugi so imeli ploščato obliko telesa da jih voda ni odnesla ampak je stekla preko njih. Na primer vrtinčar.
vrtinčar
  • Večina organizmov je imela kaveljčke za pritrjevanje na kamenje in rečno dno.
vodna pršica

V jezeru smo našli tudi planktonske živali (npr. vodne bolhe in rak samook), ki jih v reki zaradi močnega toka ne najdemo.