Fizikalci smo se na terenu ukvarjali s fizikalnimi lastnostmi, kot so padec vodnega toka, rečni profil, hitrost vodnega toka, pretok vodnega toka, profil jezera, temperaturo in prosojnost jezera. Meritve smo opravljali na reki Savici in Savi Bohinjki ter na Bohinjskem jezeru.  

S meritvami smo izračunali še volumenski pretok rek. Merili smo tudi temperaturo jezera in obeh rek. Na jezeru smo s pomočjo Sekijeve plošče merili prosojnost jezera.