Profil jezera smo merili z metodo, s katero smo merili tudi profil rečnega dna, le da smo pri tem uporabljali čoln.

Pripomočki: 

  • umerjena daljša vrv
  • umerjena krajša vrv
  • utež 
  • čoln 

Postopek: Daljšo vrv smo privezali na čoln. Eden je ostal na obali in spuščal čoln naprej. Sprva smo merili na vsako polovico metra, nato pa na vsak meter. Globino smo merili z krajšo vrvjo, na katero smo privezali utež, da je bila vrv v vodi napeta in čim bolj pravokotna na gladino jezera. Dno smo merili od brega pa do 23 oz. 25 metrov proti drugemu metru. Odčitane meritve smo si zabeležili in s pomočjo programa narisali profil bohinjskega jezera. 

Graf: 

Meritve smo opravljali v treh skupinah ob različnem času, zato se profili jezera nekoliko razlikujejo med seboj. 

  1. skupina 

  1. skupina 
  1. skupina

Ugotovitve: 

1.skupina je meritev opravljala zjutraj, v času plime, zato je profil jezera najgloblji. 2. in 3. skupina sta meritvi opravili v času oseke, zato sta njuna profila približno enake globine. Razlike so se pojavile tudi zato, ker niso vse skupine merile na istem mestu.