Temperaturo jezera smo merili s termometri pritrjenimi na vrv in pri tem ugotavljali kako se temperatura spreminja z globino. 

Pripomočki:

  • 13 termometrov
  • dolga vrv 

Postopek: Na vrvi pritrjene termometre (na točno določeni višini vrvi) smo spustili v jezero in po določenem času smo začeli vrv vleči ven, pri tem pa odčitali temperature in spremljali kako se temperatura spreminja z naraščanjem globine. 

Tabela in graf: 

Meritve smo opravljali v treh skupinah ob različnem času, a kljub temu se temperature med seboj ne razlikujejo preveč, saj se jezero počasi ohlaja in segreva. 

  1. skupina

2. skupina

3. skupina

Ugotovitve: Temperature se z globino delno spreminjajo a so kljub temu bolj ali manj enake. Iz tega lahko sklepamo, da je jezero na prehodu med poletnim in jesenskim stanjem.