REKA 

Meritve padca vodnega toka, rečnega profila, ploščine preseka vodnega toka, hitrosti vodnega toka in volumskega pretoka smo opravljali na rekah Savica in Sava Bohinjka.