Hitrost vode smo določali tako, da smo na različnih lokacijah v rečnem toku po vodni gladini spustili drevesni listek in merili čas, v katerem je preplul 2 metra. Na vsaki lokaciji smo izmerili dva oz. tri čase. Na reki Savici smo opravili 5 meritev, na Savi Bohinjki pa pod vsakim mostom 2 meritve.

Postopek: 

Za vsako lokacijo smo izračunali povprečen čas: 

Nato smo izračunali hitrost za vsako lokacijo. Pri tem smo upoštevali pot dveh metrov, ki smo jo delili s prej izračunanim povprečnim časom:

Iz vseh dobljenih hitrostih smo izračunali povprečno hitrost rečnega toka. Pri tem smo upoštevali, voda teče po prodnastih tleh, zato je v resnici povprečna hitrost toka približno 80% izmerjene: 

Rezultati: 


Povp. hitrost [m/s]
Savica0,321
Sava Bohinjka (1.most)0,112
Sava Bohinjka (2.most)0,583
Sava Bohinjka0,394

Hitrost vodnega toka povečuje količino razopljenjega kisika v vodi.