Velikost padca vodnega toka je razlika višin reke ali potoka v dveh različnih legah. Za merjenje poznamo več postopkov, eden najpreprostejših je merjenje padca s plastično prozorno cevjo. 

Pripomočki: 

  • daljša plastična prozorna cev
  • meter 

Postopek: 

Z vodo napolnjeno cev položimo na dno struge tako, da konca cevi segata iz vode. Pri tem pazimo, da voda ne izteče iz cevi. Nato izmerimo razdaljo med koncema cevi in višino vodnega stolpca v cevi na obeh straneh. Razlika višin je velikost padec vodnega toka.

Računski del: 

Rezultati: 

Sprememba višine vodnega stolpca [cm]Dolžina cevi [m]Padec vodnega toka [cm/m]
1,270,17