Ploščina preseka vodnega toka je namišljena ploskev, ki nastane, če si predstavljamo, da reko ali potok presekamo pravokotno na smer vodnega toka. 

Pripomočki: 

  • umerjena vrv 
  • umerjena metrska palica
  • ribiški škornji
  • pripomočki za zapis meritev 

Postopek: rečni profil smo določili tako, da smo daljšo vrv, ki smo jo označili na vsakem metru dolžine, napeli iz enega brega na drugi breg, pravokotno glede na smer vodnega toka. Pri tem pazimo, da je vrv čim bližje vodni gladini. Z metrsko palico smo nato izmerili globine reke na vsako polovico metra. 

Iz dobljenih meritev smo izračunali povprečno globino reke, jo pomnožili s izmerjeno širino reke in tako dobili ploščino rečnega profila. 

Meritve smo vnesli tudi v program LoggerPro, ki je določil točno ploščino preseka.

Rezultati: 


SavicaSava Bohinjka 1. mostSava Bohinjka 2. most 
Širina 13,5 m11 m17 m
Povp. globina0,268 m0,107 m0,328 m
Izračunana ploščina preseka 3,620 m²1,177 m²5,576 m²
Ploščina preseka 3,662 m²1,153 m²5,735 m²

Graf: 

 Graf prikazuje spreminjanje rečnega profila reke Savice. 

Graf prikazuje spreminjanje rečnega profila reke Save Bohinjke. Sava Bohinjka izteka pod dvema mostovoma in rečna profila se razlikujeta. Oranžen del prikazuje rečni profil Save Bohinjke pod prvim mostom, vijola del pa pod drugim mostom.