Volumski pretok

Iz podatkov za ploščino preseka in povprečno hitrost vode smo določili volumski pretok. 

Rezultati: 


Volumski pretok [m3/s]
Savica1,162 ± 0,10
Sava Bohinjka 1.most 0,131 ± 0,001
Sava Bohinjka 2.most3,250 ± 0,15
Sava Bohinjka 3,381 ± 0,151

Ugotovitve: Pritok v jezero je bistveno manjši od njegovega odtoka. To je razvidno iz rezultatov v preglednici. Ker se kljub temu gladina jezera ne spreminja, lahko sklepamo, da ima jezero poleg glavnega pritoka (reka Savica) še druge stranske pritoke.