Ugotovitve: 

Prvi termometer je bil v zemlji. Temperatura v zemlji veliko počasneje narašča/pada kot na površju, zato se temperatura prvega termometra zelo malo spreminja preko dneva. 

Temperatura z višino narašča (ker mrzel zrak izpodrine topel zrak), zato so termometri, ki so bili nameščeni višje izmerili višjo temperaturo kot tisti pri tleh.