Kemijske raziskave smo opravljali v vodi in zemlji. Ker smo bili v Triglavskem narodnem parku v naravo nismo smeli preveč posegati. Raziskave smo opravljali z različnimi metodami oz. pripomočki. Z merjenjem in preučevanjem pH, redoks potenciala, temperature, različnih ionov, trdote vode, vsebnosti kisika, prevodnosti in določitvijo količine apnenca v prsti smo ugotavljali čistočo in druge značilnosti vode.