Pri kemijski analizi je glavni pokazatelj kvalitete (onesnaženosti) vsebnost izbranih ionskih zvrsti (spojin) oz. vrednost posameznih parametrov:

·       karbonatna trdota

·       skupna trdota

·       vsebnost amonijevih, nitratnih, nitritnih in fosfatnih ionov

·       pH vrednost

Kakovost vode lahko ocenimo tudi z:

·       barvo

·       bistrostjo

·       vonjem

Za analizo vode in prsti smo uporabljali različne analizne metode:

a)     TITRIMETRIČNA METODA

Temelji na določanju koncentracije snovi s TITRACIJO.

Pri titraciji odmerjeni količini preiskovane vode iz birete dodajamo reaktant z znano koncentracijo. Konec titracija zaznamo po značilnem barvnem preskoku indikatorja oz. nastanku oborine. S pomočjo koncentracije in prostornine porabljenega reagenta lahko izračunamo neznano koncentracijo snovi v preiskovani vodi. S štetjem dodanih kapljic in posledično odčitkom vrednosti v tabeli, smo si delo olajšali in poenostavili.

 

b)     KOLORIMETRIČNA METODA

Temelji na lastnostih obarvanosti raztopin, katero dosežemo z dodatkom ustreznih reagentov. Njihova barvna intenziteta je sorazmerna koncentraciji. Pri tej metodi uporabljamo indikatorske lističe, s katerimi lahko primerjamo barvna polja na ustrezni barvni lestvici. Obarvanost dosežemo z dodatkom ustrezni reagentov.

 

c)     POTENCIOMETRIČNA METODA

Temelji na merjenju potenciala med stekleno in referenčno elektrodo. Obe elektrodi sta združeni v eni sondi – pH elektrodi.