a)     AMONIJ V VODI (NH4+)

 

Če je amonij prisoten v vodi lahko sklepamo, da je bila voda v stiku z razpadajočimi organskimi snovmi (kanalizacijske odplake, gnojnica …)

Priporočljivo-SLO/EU

Do 0,5 mg/L

Savica

0 mg/L

Sava Bohinjka

0,2 mg/L

Bohinjsko jezero

0 mg/L

UGOTOVITVE: Voda v Savici in jezeru ni onesnažena z amonijevimi ioni. Edino odstopanje smo izmerili v Savi Bohinjki, kjer smo našli malo amonijevih ionov, predvidevamo pa, da je to posledica vrtne gredice (gnojenje), ki se je nahajala v bližini našega odvzemnega mesta.

 

b)     NITRATI (NO3) IN NITRITI (NO2) V VODI

 

Prisotnost nitratov v vodi je običajno posledica pretiranega gnojenja (kmetijske dejavnosti) in razgradnje organizmov.

Nitrite dobimo z redukcijo nitratov. So zelo škodljivi/strupeni za vsa živa bitja. Prisotnost nitritov v vodi je posledic onesnaženosti vode s fekalijami, najdemo jih tudi kot aditivi v mesu, klobasah, hitri prehrani in umetno gnojeni zelenjavi.

Nitriti-priporočljiva količina-SLO/EU

Do 0,5 mg/L (za pitno: Do 0,1 mg/L)

Nitrati-priporočljiva količina-SLO/EU

Do 0,5 mg/L

Savica

0 mg/L

Sava Bohinjka

mg/L

Bohinjsko jezero

mg/L

UGOTOVITVE: V nobenem vzorcu vode nismo našli ne nitritov ne nitratov, zato lahko sklepamo, da v bližini ni pretiranega gnojenja oz. onesnaženosti s fekalijami.

 

c)     FOSFATI V VODI (PO43+)

 

Fosfati so prisotni vodi, če se v bližini uporabljajo umetna gnojila in gospodinjske odplake. Fosfatov se v pralnih praških in detergentih danes ne uporablja več.

Priporočljivo za pitno vodo EU

Do 6,95 mg/L

Priporočljivo za pitno vodo SLO

Do 0,10 mg/L

Savica

mg/L

Sava Bohinjka

mg/L

Bohinjsko jezero

mg/L

 

 

 

 

 

 

 

 

UGOTOVITVE: V nobenem vzorcu vode nismo našli fosfatov, zato sklepamo da se v bližini ne uporabljajo umetna gnojila.

 

 

SKUPNE UGOTOVITVE

Nahajali smo se na območju Triglavskega narodnega parka, zato v vodi nismo našli nobenih od zgoraj naštetih ionov, kar pomeni da je voda zelo čista in ne vsebuje nobenih gnojnih ostankov. Zaradi izredne čistoti vode smo v njej našli tudi izredno občutljive organizme.