a)     DOLOČITEV pH

pH smo določali z različnimi metodami – elektrodo, pH lističi in analiznim kovčkom (kivete).

 

 

Elektrode

Kivete

Lističi

Savica

8

7,5

7,2

Sava Bohinjka

7,5

8

6

Bohinjsko jezero

6,6

6

6

Priporočljivo/Slovenija

6,5 – 8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGOTOVITVE: Vse meritve spadajo v priporočljiv oz. dovoljen pH za Slovenijo. Savica in Sava Bohinjka sta bili rahlo bazični, ker smo meritve opravili pred padavinami in je bila osebnost raztopljenega kalcijevega karbonata (apnenca) velika. V jezeru je bila voda rahlo kisla, zaradi padavin ponoči (deževnica je kisla).  pH vrednost je pomembna tudi za razvoj in rast živih organizmov (npr. rastlin).

 

b)     DOLOČITEV ORP

 

Količina nam pove, kakšna je težnja vodnega okolja, da bodisi oksidira ali reducira snov. Višji kot je redukcijski potencial večja je težnja snovi po oksidaciji – bolj bogato s kisikom in obratno. ORP pada z višanjem pH.

 

 

Elektroda

Savica

480,6 mV

Sava Bohinjka

337,8 mV

Bohinjsko jezero

397,8 mV

 

UGOTOVITVE: Ker smo v Savici izmerili najvišji pH, smo tam pričakovali najnižji ORP, ki pa je bil tam najvišji. Najbolj bogata s kisikom je reka Savica, ker je najhladnejša (vhladnejši vodi se raztopiveč plinov), najhitrejša in se vrtinči. Sklepamo, da tudi zato, ker tam živi veliko največ rastlin, ki opravljajo fotosintezo. Aerobi so lahko aktivni samo pri pozitivnem ORP, anaerobi pa samo ob negativnem ORP; vendar tudi okolja s pretirano visokim oz. nizkim redoks potencialom ne nudijo ugodnih  življenjskih pogojev za mikroorganizme, zato so bili v vodi najdeni samo aerobi.

 

 

c)     TEMPERATURA

 

 

Elektrode

Termometer

Savica

6,5 °C

7,8 °C

Sava Bohinjka

10,5 °C

/

Bohinjsko jezero

16,3 °C

/

 

UGOTOVITVE: Savica je najbolj mrzla od vseh, ker priteče iz gor. Bohinjsko jezero je najtoplejše, ker je izpostavljeno soncu in je relativno pri miru. Sava Bohinjka je toplejša od Savice, ker odteka iz jezera, ki je toplejše. Predvidevamo, da je naša izmerjena temperatura v Savi Bohinjki napačna, ker smo merili le nekaj metrov po iztoku iz jezera na površju, razlika med temperaturo Bohinjskega jezera in Savo Bohinjko pa je bila zelo velika: 5,8 °C.

SKUPNE UGOTOVITVE

ORP je občutljiv na pH, zato je zraven pomembno vedno spremljati tudi pH, ker ORP pada z višanjem pH. Tega v meritvah nismo opazili, ker smo v Savici izmerili najvišji pH, smo tam pričakovali najnižji ORP, ki pa je bil tam najvišji, ker na merjenje vrednosti vplivajo tudi drugi parametri – hitrost vodnega toka, prevodnost, rastline, živali, temperatura… ki so prevladali.

pH je parameter, ki ga merimo pri 25 °C, zato smo dobili zelo različne rezultate med elektrodami in pH lističi ter kivetami – najbolj natančne meritve so z elektrodo, ki preračuna pH pri 25 °C, ostale metode so manj natančne, ker nismo merili pri 25 °C. Ker je bila v Savici najnižja temperatura so bile razlike v meritvah pH z različnimi pripomočki večje.

Višja kot je temperatura manj je kisika zaradi manjše topnosti plinov v toplejši vodi in manjši je ORP. Najvišja temperatura je bila v jezeru in posledično ima jezero tudi najnižji ORP.