Posodo pred zajemanjem vzorca za analizo speremo z vzorcem (vsaj 3-krat). Vodo zajamemo 1 m od brega, kjer mora biti globoka vsaj 1 m. Zajamemo v smeri toka prbl. 0,5 m pod gladino. Vzorčimo tako, da ne dvigujemo sedimenta, zato smo za zajemanje uporabili 1 m dolgo palico na katero smo zavezali plastenko. Vodo smo zajeli tudi z Winklerjevo stekleničko, katero smo potrebovali za določanje kisika v vodi, zato je morala biti steklenička popolnoma polna, brez zračnega mehurčka.