Merimo jo v nemških trdotnih stopinjah [°d]. Trda voda predstavlja težavo za uporabnike zaradi nabiranja vodnega kamna.

 

a)     SKUPNA TRDOTA VODE

 

Odvisna od podlage po kateri teče, vsebnosti kalcijevih Ca(HCO3) 2  in magnezijevih Mg(HCO3)2  ionov ter ostalih raztopljenih snovi.

Savica

11 °d – srednje trda voda

Sava Bohinjka

13 °d – dokaj trda voda

Bohinjsko jezero

13 °d- dokaj trda voda

 

 

b)     KARBONATNA TRDOTA VODA

 

Odvisna le od vsebnosti kalcijevih Ca(HCO3) 2  in magnezijevih Mg(HCO3)2  ionov.

 

Savica

6 °d

Sava Bohinjka

5 °d

Bohinjsko jezero

6 °d

 

 

UGOTOVITVE: Temperatura vpliva na topnost apnenca, kar se kaže na vsebnost apnenca v vodi – v toplejši vodi ga je manj, v hladnejši pa več (bolj je topen v hladni vodi, z višanjem temperature se topnost apnenca zmanjšuje). To se sicer ne sklada z našimi meritvami, saj je bila voda v jezeru za približno 9 °C toplejša, izmerili pa smo, da je enako trda. Voda v Savi Bohinjki je bila malo mehkejša, ker smo tam vzorčili malo po tem, ko je začelo deževati, deževnica pa je mehka voda; pričakovali smo tudi malo mehkejšo vodo v Bohinjskem jezeru, saj smo tam vzorčili po padavinah, ki so bile ponoči.