Vsebnost kisika smo merili s pomočjo Winklerjeve stekleničke in elektrode, potenciometrična metoda (z elektrodami) je veliko bolj natančna. Odvisna je od temperature, hitrosti vodnega toka in rastlin v vodi.

 

 

Winklerjeva steklenička

elektroda

Savica

/

7,1 mg/L

Sava Bohinjka

10

6,1 mg/L

Bohinjsko jezero

10

6,5 mg/L

 

UGOTOVITVE: Plini so pri višji temperaturi vode v njej manj topni, zato naj bi v jezeru našli najmanj kisika. Več kot je v vodi rastlin, večja je prisotnost kisika, zato lahko sklenemo, da je v reki Savici največ rastlin, v jezeru malo manj, v Savi Bohinjki pa najmanj. Ker je ORP v reki Savici najvišji, smo tam našli največ kisika – ORP in vsebnost kisika sta premo odvisna. Vsebnost kisika je odvisna tudi od hitrosti vodnega toka – hitrejši kot je tok reke, večja je vsebnost kisika.