ODVZEMANJE VZORCA PRSTI:

Prst odvzamemo na površini in 20 cm globoko ob reki, jezeru, gozdu … Ker smo bili na območju Triglavskega narodnega parka, kjer se v naravo ne sme posegati, smo prst odvzeli le na površini.

 

Količino apnenca v prsti smo ugotavljali s pomočjo urnega stekla in 10 % HCl (klorovodikove kisline). Prst na urnem steklu smo pokapali s kislino in poslušali dolžino in moč šumenja. Če je v prsti prisoten apnenec poteče reakcija med njim in kislino. Iz trajanja šumenja lahko ocenimo približno količino apnenca v tleh. Šumenje povzroča plin CO2 (ogljikov dioksid).

 

Savica

močno šumenje, trajalo več kot 1 min

več kot 10 % apnenca

Sava Bohinjka

močno in kratkotrajno šumenje

do 5 % apnenca

Bohinjsko jezero

šibko in kratkotrajno šumenje

manj kot 3 % apnenca

 

KEMIJSKA REAKCIJA, KI POTEČE NA URNEM STEKLU OB UGOTAVLJANJU KOLIČINE APNENCA V PRSTI:  

CaCO3 (s) + 2HCl (aq)  →  CuCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)