Za vec fotografij KLIKNI tukaj!
Demo Slide One

Bohinjsko jezero

Demo Slide Two

Fizikalne meritve

Demo Slide Three

Kemijske meritve

Demo Slide Four

Bioloske meritve

Fizikalne meritve

Fizikalci smo se na terenu ukvarjali s fizikalnimi lastnostmi, kot so padec vodnega toka, rečni profil, hitrost vodnega toka, pretok vodnega toka, profil jezera, temperaturo in prosojnost jezera. Meritve smo opravljali na reki Savici in Savi Bohinjki ter na Bohinjskem jezeru.  

 

Biološke meritve

Biološke raziskave smo opravljali v vodi in v okolici vode. Raziskovali smo organizme, ki smo jih na terenu ulovili in preučevali v koči. Vse organizme smo vrnili na mesto odvzema in tako nismo posegali v njihovo življensko okolje.

Kemijske meritve

Kemijske raziskave smo opravljali v vodi in zemlji. Ker smo bili v Triglavskem narodnem parku v naravo nismo smeli preveč posegati. Raziskave smo opravljali z različnimi metodami oz. pripomočki. Z merjenjem in preučevanjem pH, redoks potenciala, temperature, različnih ionov, trdote vode, vsebnosti kisika, prevodnosti in določitvijo količine apnenca v prsti smo ugotavljali čistočo in druge značilnosti vode.

 

Bohinjsko jezero v številkah

1 m
maksimalna globina
1 km
obale
1 m
nad morjem
0 ha
POVRŠINA JEZERA